Sunday, February 13, 2011

Benteng Mazmumah

"Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri dengan-Mu daripada kelemahan, kemalasan, sikap pengecut dan kekikiran, kerungsingan serta seksa azab kubur.Ya Allah ya Tuhanku,selubungulah jiwaku dengan ketaqwaan dan sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang dapat menyucikannya kerana Engkaulah Pentadbir dan Penguasanya.Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri dengan-Mu dari ilmu yang tidak berguna, dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang tidak kenal kenyang dan dari doa yang tidak diperkenankan"


{ HR Muslim }

----------------------------------------------------------------------------

No comments: